Tillgängliga lokaler

Fritidslokalen i hus 34 går att boka för mindre tillställningar. Lokalen bokas hos Vida Rojkovska och Nils Arne Johansson som berättar mer om ordningsregler, städning mm.

Ordningsregler, bokningsförfarande etc för den nya lokalen i hus 40 kan ni läsa mer om här: Ordningsregler Nya fritidslokalen vv 40