Meny Stäng

Föreningen har två sopstationer för sortering av hushållssopor. Varje sorteringsställe har kärl för återvinning av olika typer av vanligt hushållsavfall. Genom att sortera vårt hushållsavfall kan vi i vår förening både hålla sopkostnaderna nere och samtidigt göra en insats för miljön. Idag är vi dessutom skyldiga att källsortera enligt EU’s regler. Ett av målen är att utvinna energi ur den brännbara delen av hushållsavfallet. För att detta skall vara möjligt, måste avfall som inte går att förbränna sorteras ut.

Läs mer om hur du sorterar här Sorteringsanvisningar sopor.pdf du kan också läsa mer information om sophantering på www.sopor.nu