Meny Stäng
  • Barnvagnar

I denna fastighet får ej barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt att de utgör ett hinder vid utrymning.

  • Blinkande lysrör

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Vid fall där blinkande lysrör upptäcks skall detta omedelbart meddelas till fastighetsskötaren för åtgärd.

  • Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare, i 2:orna 1 st och i 3:or och 4:or 2 st. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Om batteriet är slut kan du anmäla detta via felanmälan och då få hjälp med att byta ut brandvarnaren/batteri.

  • Cyklar

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

  • Dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utymmen får inte ställas öppna.

  • Gångar i källare och vindsutymmen

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods.

  • Returpapper och grovsopor

Returpapper och grovsopor såsom kartonger eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning eller placeras utanför fastigheten i samband med hämtning enligt schema.

  • Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

  • Utrymningsdörrar

Dörrar i utrymningsväg får aldrig blockeras.