Meny Stäng

Om ni har planer på att renovera badrummet är det en del saker ni bör tänka på innan ni börjar, och under själva byggtiden. Det är extra viktigt att ni iakttar försiktighet och följer rekommendationer om det är en golvbrunn eller liknande som ska flyttas.

Golvplattan är tunn i konstruktionen och det är av yttersta vikt att ni väljer en golvbrunn som är anpassad för det, eller att ni som alternativ höjer golvet genom ex. flytspackling för att kompensera att det inte går att bila ner den nya brunnen hela vägen. Det är lämpligt att fylla i eventuella håligheter med betong som ex. EPS-betong.

Om golvbrunnen bytes står föreningen för denna kostnad. Brunnen ersätts med max 4000 kr inkl. moms och arbete.

Om ni ska flytta inkommande vatten, avlopp eller golvbrunn behöver ni ansöka skriftligt hos styrelsen med en skiss över era förändringar. Tänk på att inte påbörja arbetet innan ni har fått förändringarna skriftligen godkända. Detta är i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningens stadgar § 37

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

Innan renovering

  • Kontrollera att er hemförsäkring täcker skador för tredje person.
  • Kontakta lägenhetsinnehavaren som bor under för att informera om arbete samt om vilken tid eventuell bilning i golvet/taket kommer att ske.
  • Ta fotografier på taket i lägenheten under för att kunna styrka att där inte har blivit några eventuella skador.
  • Fastighetsskötaren ska kontaktas senast 24 timmar innan planerad vattenavstängning och senast dagen innan ska information delas ut till boende om avstängningen varar längre än 15min. Det är den boendes/entreprenörens ansvar att lägga ut lappar.

Under och efter arbetet

  • Armeringsjärn i golvplatta får ej kapas.
  • Stöd upp tak i lägenheten under för att säkerställa hållfasthet samt att inga bitar av taket trillar ner.
  • Om golvbrunnen bytes eller avloppsrör kapas av annan anledning måste Tubus komma och pensla skarven som blir mellan det relinade röret och det nya – detta måste göras innan golvet gjuts igen. Ni ansvarar för att det blir utfört men föreningen står för kostnaden.

Tubus når ni på nr 040-655 80 40. Tänk på att kontakta Tubus i god tid för att planera in arbetet. Till Tubus ska ni uppge ert lägenhets nr för att Tubus sedan ska kunna lämna det på fakturan till föreningen.

Nedan kan ni se bilder på hur det kan se ut när man renoverar badrummet samt bilar i golvet och vilka skador det kan bli på grund av den tunna bottenplattan.

badrum1badrum2

badrum3

Nedan kan du ladda ner en pdf med fullständig information.

Badrumsrenovering-info.pdf