Meny Stäng

Dags för sommarens grillkvällar
OBS. Den 15 juli blir det grillning med boulespel vid boulebanan.

Grillkvällar_2022

Brf. Norrevång har nu erhållit två hållbarhetsbidrag
för åtgärder som främjar miljö och ekonomisk hållbarhet. 

HJÄLP TILL UKRAINAFLYKTINGAR

Brf. Norrevång vill gärna vara med och hjälpa Ukrainaflyktingarnas situation. Alla bidrag, stora som små och som passar in på de angivna behoven är en hjälp till någon. Lämna bidragen på mangelbordet i rummet med stenmangelnin hus 38 dit alla boende har tillträde.

Låda för överblivna teknikprylar

Vi har ställt en liten plastback på, byteshyllan för små teknikprylar som blir över hos någon men  som kan vara
användbar för andra. Så istället för att kasta. Lägg prylen i plastbacken. Tänk bara på att det måste vara hela och funktionsdugliga saker

NY HSB FÖRVALTARE FÖR BRF. NORREVÅNG

Magnus Holmström har tillträtt tjänsten som förvaltare
hos HSB Skåne i Eslöv och ersatt vår tidigare 
förvaltare, Lars Bergqvist, som valt att gå i pension.
Vi hälsar Magnus välkommen till oss. 
Adressuppgifter hittar ni under fliken styrelsen

Resultat av status och elsäkerhetsbesiktning är nu klart.

Protokollen från statuskontrollen är nu klara och kommer att distribueras till er på torsdag.

Ni som har anmärkningar som måste åtgärdas omedelbart vänligen följ instruktionen i följebrevet. Kontroll kommer inte att ske förrän i mars månad 2022 men tänk på att felen måste avhjälpas 30 dagar efter det att ni erhållit protokollet.  Om detta negligeras och olyckan skulle vara framme kan det få negativa inverkningar på hur försäkringsbestämmelserna tolkas.

Har ni frågor kontakta gärna styrelsen eller HSB Skåne.

Hjärtstartare nu på plats

Nu har vi hjärtstartarna plats i alla fyra husen som
en extra trygghet för alla boende.
De är lätta att handha men i ett skarpt läge tänker
man inte alltid helt logiskt. Vi kommer att erbjuda
kostnadsfri utbildning till en person i varje hushåll.
en möjlighet vi verkligen rekommenderar.
Närmare information kommer inom kort.
OBSERVERA att skåpen kommer att larmas.
Får därför bara öppnas i akut läge.

JULFIKA FÖR ALLA MEDLEMMAR ÖVER 60 ÅR

⇒ Kontoret i Vångavägen 38 öppnar åter för besök ⇐

Med minskad smittspridning i samhället öppnar vi åter upp vårt kontor i vv. 38 för besök. Ni är välkomna att ställa frågor, få rådgivning eller göra fonduttag.

Kontoret är öppet måndagar jämna veckor mellan 19.00 och 20.00 från och med den 6 september.

OBS! Vi har fortfarande covid-19 i samhället så kom helst in en och en.

Välkomna !!

Förändringar i Tele2:s fria utbud

Den 30 september utgår TV6 ur det fria utbudet hos Tele2. Övriga tjänster eller avgifter påverkas ej,. Mer information kommer att skickas till hushållen direkt av Tele2. Man kan även få mer information genom att besöka Tele2.se/tv6 genom att klicka loggan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brf. Norrevång vill gärna vara med och hjälpa Ukrainaflyktingarnas situation. Alla bidrag, stora som små och som passar in på de angivna behoven är en hjälp till någon.
Lämna bidragen på mangelbordet i rummet med stenmangeln
in hus 38 dit alla boende har tillträde.