Meny Stäng
  • Vad är en bostadsrätt till skillnad från andra boendeformer?

För många uppfattas en bostadsrätt som en form av att äga en lägenhet. I vardagstal använder vi oftast sådana uttryck, detta är dock vilseledande.
§1 i Bostadsrättslagen lyder ”En bostadsrätt är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt”.
I §2 talas om bostadsrätten som en nyttjanderätt.

  • Att köpa en bostadsrätt innebär att Du:
  1. har rätt att bo i bostadsrätten
  2. äger en andel i bostadsrättsföreningen
  3. får ändra i bostadsrätten och belåna den
  4. ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick
  5. tillsammans med de andra i föreningen väljer styrelse till bostadsrättsföreningen
  6. betalar en avgift till bostadsrättsföreningen för att de ska sköta om huset. Läs mer om detta i den aktuella föreningens stadgar.

Vi äger alltså alla hus, d.v.s. alla lägenheter, gemensamt inom den juridiska formen av ekonomisk förening. Detta gemensamma ägande/medlemsåtagande innebär att vi åtagit oss att förvalta och vårda ett gemensamt kapital. Kapitalet består av tomtmark och hus.

  • Skötsel

Lägenhetens inredning svarar medlemmarna själva för. Eftersatt underhåll drabbar dig själv med lägre försäljningspris. Visst underhåll i lägenheten är i hela föreningens intresse. Detta följs upp genom besiktningarna, se vidare under Fastighetsbesiktning.

Det yttre underhållet ansvarar vi gemensamt för. Hur detta sköts kan få konsekvenser för föreningens kreditvärdighet, vilket innebär att det kan komma att påverka månadsavgiften. Underhållet fastställs i en underhållsplan. Visst underhåll kommer med nödvändighet av tidens gång. Underhåll orsakat av att vi inte vårdar vårt gemensamma kapital hoppas vi slippa.

Läs mer om bostadsrät och köpguide på HSB sidan.