Meny Stäng

UNDERHÅLL AV INNERTAK

Underhåll av innertak

Den 2 mars kommer byggförtaget NIMAB att utföra underhåll på innertaket i hus 40. Det är av största vikt att de får tillgång till alla vindsutrymmena.
Ni som inte är på plats måste göra vindsutrymmet tillgängligt genom att lämna nyckel eller kodlås enligt den information som delats ut i varje lägenhet.