Meny Stäng

Hyres- eller bostadsrätt –
vad är skillnaden ?

Den avgörande skillnaden och som på verkar ditt ansvar är ägarformen. Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.

Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. För många uppfattas en bostadsrätt som en form av att äga en lägenhet. I vardagstal använder vi oftast sådana uttryck, detta är dock vilseledande.
§1 i Bostadsrättslagen lyder ”En bostadsrätt är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt”.
I §2 talas om bostadsrätten som en nyttjanderätt.

Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt.

Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening eller HSB om du är osäker på vad som gäller.

Några skillnader mellan hyres- och bostadsrätt

 Ekonomi

 ⇒ Hyresrätt: Det krävs ingen kontantinsats för att flytta in i hyresrätt.

⇒  Bostadsrätt: Du behöver en kontantinsats/startkapital eller ta lån för att köpa en bostadsrätt.

Hyra/avgift

⇒   Hyresrätt: Det är noga reglerat i lag hur hyressättning går till. Hyran ska vara skälig och sätts bland annat utifrån               lägenhetens standard och läge.

⇒  Bostadsrätt: I en bostadsrättsförening bestäms avgiften utifrån föreningens utgifter för lån, underhåll,
      förvaltning, värme etc. Avgiften kan variera beroende på föreningens ekonomi.

Renovering och reparation

⇒  Hyresrätt: Som boende i hyresrätt får du hjälp med reparationer och om något som tillhör hyresrätten går sönder
      kan du få hjälp av hyresvärden. Dock är dina möjligheter att göra större renoveringar begränsade.

⇒  Bostadsrätt: Om något går sönder i din lägenhet är du oftast själv ansvarig för reparationen. Vem som är                            underhållsansvarig för vad – föreningen eller bostadsrättshavaren – framgår av föreningens stadgar.
      I en bostadsrätt har du större möjlighet att göra renoveringar. Ibland behöver du styrelsens godkännande, till                    exempel om du ska göra en större renovering i kök eller badrum. 

Inflytande och ansvar

⇒  Hyresrätt: Hyresvärden äger fastigheten och har ansvar över förvaltningen. Du har mindre eller inget inflytande i          hur fastigheten sköts.

⇒  Bostadsrätt: I en brf äger du tillsammans med dina grannar fastigheten. Det ger möjlighet till stort inflytande och             ni har själva ansvar för att ekonomi och förvaltning sköts. Genom att engagera dig på olika sätt kan du påverka                 både ditt boende och din brf. Du kan exempelvis skriva motioner till föreningsstämman och rösta kring olika                     förslag. Vill du ha större inflytande kan du engagera dig i styrelsen.

Ditt och Brf. föreningens ansvar och rättigheter mera i detalj

Att köpa en bostadsrätt innebär att Du:

⇒  Har rätt att bo i bostadsrätten

⇒  Äger en andel i bostadsrättsföreningen

⇒  Får ändra i bostadsrätten och belåna den

⇒  Ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick

⇒  Tillsammans med de andra i föreningen väljer styrelse till bostadsrättsföreningen

⇒  Betalar en avgift till bostadsrättsföreningen för att de ska sköta om huset. Läs mer om detta i föreningens
      stadgar.

Brf. föreningen är ägare till husen  d.v.s. alla lägenheter, gemensamt inom den juridiska formen av ekonomisk förening. Detta gemensamma ägande/medlemsåtagande innebär att vi åtagit oss att förvalta och vårda ett gemensamt kapital. Kapitalet består av tomtmark och hus.

⇒ Skötsel

Lägenhetens inredning svarar medlemmarna själva för. Eftersatt underhåll drabbar dig själv med lägre försäljningspris. Visst underhåll i lägenheten är i hela föreningens intresse. Detta följs upp genom besiktningarna, se vidare under Fastighetsbesiktning.

Det yttre underhållet ansvarar vi gemensamt för. Hur detta sköts kan få konsekvenser för föreningens kreditvärdighet, vilket innebär att det kan komma att påverka månadsavgiften. Underhållet fastställs i en underhållsplan. Visst underhåll kommer med nödvändighet av tidens gång. Underhåll orsakat av att vi inte vårdar vårt gemensamma kapital hoppas vi slippa.