Meny Stäng

Brf. Norrevång har ett väl utbyggt brandskyd som
kontrolleras regelbundet.
Det är emellertid viktigt att du som boende följer några enkla regler som du hittar här.

      ⇒  Barnvagnar

I denna fastighet får ej barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i trappuppgångar utan skall förvaras i barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsakar kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt att de utgör ett hinder vid utrymning.

      ⇒ Blinkande lysrör

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Vid fall där blinkande lysrör upptäcks skall detta omedelbart meddelas till fastighetsskötaren för åtgärd.

      ⇒ Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare, i 2:orna 1 st och i 3:or och 4:or 2 st. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Om batteriet är slut kan du anmäla detta via felanmälan och då få hjälp med att byta ut brandvarnaren/batteri.

      ⇒ Cyklar

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

      ⇒ Dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utymmen får inte ställas öppna.

      ⇒  Trappuppgångar samt gångar i källare och vindsutymmen

Trappuppgångar samt gångar i källare och vind utgör utrymningsvägar och får därför inte blockeras
eller belamras med gods.

      ⇒ Returpapper och grovsopor

Returpapper och grovsopor såsom kartonger eller liknande får inte förekomma i fastighetens allmänna delar utan skall lämnas till återvinning eller placeras utanför fastigheten i samband med hämtning enligt schema.

      ⇒  Tobaksrökning

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen. Det är absolut förbjudet att kasta ut
cigarettfimpar från fönster och balkonger.

      ⇒  Utrymningsdörrar

Dörrar i utrymningsväg får aldrig blockeras.

      ⇒  Förvaring på vind, i källare och garage

På vind, i källare och garage får inga brandfarliga ämnen förvaras. Med undantag av ett set däck (4 st.) 
monterade på fälg får inga bildäck förvaras.