Meny Stäng

Miljöhus

Föreningen har två miljöhus för sortering av hushållssopor. Varje sorteringsställe har kärl för återvinning av olika typer av vanligt hushållsavfall. Genom att sortera vårt hushållsavfall kan vi i vår förening både hålla sopkostnaderna nere och samtidigt göra en insats för miljön. I miljöhusen  finns tydliga sorteringsanvisningar. Sopor du inte kan lämna i miljöhusen är alla former av kemikalier. Dessa måste du själva transporter till en avfallsanläggning 

Idag är vi  skyldiga att källsortera enligt EU’s regler. Ett av målen är att utvinna energi ur den brännbara delen av hushållsavfallet. För att detta skall vara möjligt, måste avfall som inte går att förbränna sorteras ut

I Eslöv är det MERAB som ansvarar för sophanteringen. Du kan informera dig mer om gällande regler via deras 
hemsida eller ladda ned  deras broschyr Sortering av sopor.pdf.

Tillfällig sopcontainer för stora sopor

En gång årligen beställer föreningen en container i ca. 14 dagar (i regel i maj månad) som hjälp för att kunna kasta
stora sopor som ej är lämpliga i miljöhusen. Information finner ni på anslagstavlorna i entrén. Där framgår också
vilka sopor inte kan kastas exempelvis kemikalier, bildäck och elektronik. Håll utkik på anslagstavlorna där vi i god tid informerar om när containern är på plats.

Innan ni kastar.......

Brf. Norrevång vill gärna bidra till att spara på naturens resurser.
Innan ni kastar användbara prylar, tänk. efter om det är något som någon annan kan ha användning för.

Istället för att kasta begagnade men fullt användbara saker, placera det på vår byteshylla som ni hittar innanför dörren till baksidan av hus 38. Numera har vi även placerat en liten plastback speciellt avsedd för småelektronik. Regler hur byteshyllan skall användas hittar ni här.