Meny Stäng

Ingen vill bli störd av sina grannar! Ha inte för hög volym på tv eller stereo. Undvik att köra disk- och tvättmaskin sent på kvällarna. Tänk särskilt på att hålla ner volymen i trapphuset. Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man 
måste visa hänsyn till  sina grannar.

För trivsel i huset har vi skrivit ner punkter som alla måste följa.

      ⇒ Fest

Om du har fest ansvarar du för att grannarna inte störs. Prata gärna med grannarna innan. Sätt en lapp i ditt trapphus.

     ⇒  Rökning

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen trapphus, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. Tänk på att rökning på balkongen kan störa grannarna ovanpå.

      ⇒ Balkonger

Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket (gäller inte markplan). Skaka eller piska inte mattor från balkongen. Grillning på balkongen är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl.

      ⇒ Tvättstugan – ett rent nöje

Att dela tvättstugan med grannarna fungerar utmärkt – om du respekterar de tvättregler som finns uppsatta i tvättstugan. Tvättning utanför angivna tvättider kan anses som en störning för närboende hyresgäster. För att undvika detta stängs elektriciteten till tvättmaskinerna efter senaste tvättiden. Ni som tvättar på kvällen – se till att maskinerna  är tömda inom tvättiden annars riskerar ni att ej kunna ta ut er tvätt förrän nästa dag.

       ⇒ Tvättning i lägenhet.

För er som tvättar i lägenhet. Tänk på att det kan vara ett störande moment. Därför gäller här våra ordningsregler om undvikande av hög volym. Således skall inte tvättmaskinen användas mellan 22.00 och 06.00,

      ⇒ Ordning i trapphus

Det är inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Det finns flera skäl till detta. Det viktigaste är att trapphusen är en utrymningsväg. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. Ställ inte cyklar, barnvagnar, soppåsar m m i trapphuset. Tänk på att rörelsehindrade behöver mer svängrum och att ambulanspersonal och brandmän ska kunna ta sig fram vid en olycka.

      ⇒ Sopor och övrigt avfall

Lämna inte sopor på balkongen eller i trapphuset – det luktar! Vi har även sortering av förpackningar i alla miljöhusen. Allt avfall skall källsorteras och lämnas i avsedda kärl i soprummen. Stort avfall som möbler samt alla typer av kemikalier skall lämnas direkt på en sopstation.

      ⇒ Du är ansvarig för dina husdjur

Hundar ska alltid vara kopplade inom bostadsområdet och i trapphuset. Se till att din hund eller katt inte förorenar i trapphus, på gården – eller runt barnens lekplatser. Tänk på att andra kan vara rädda eller allergiska.

      ⇒ Bilfria gårdar och gångstråk

Biltrafik längs gångstigen och vid entréerna är enbart tillåten för av- och pålastning. Det är naturligtvis inte tillåtet att färdas på gräsmattorna med motorfordon.