Meny Stäng

Vi lever i osäkrare tider vilket har aktualiserat kvalitet och behov av skyddsrum. Våra hus byggdes under den perioden där skyddsrum var en obligatorisk del av ett hyreshus.

Varje hus har ett skyddsrum som vart och ett kan inhysa 106 personer vid ett skarpt läge. I fredstid används utrymmena som cykelkällare  men kan på 48 timmar  iordningställas som skyddsrum vilket är ett krav från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  Våra skyddsrum har i år (2023) renoverats och uppgraderats och uppfyller den standard som krävs av MSB. I ett skyddsrum gäller ”först till kvarn” d.v.s. att ett skyddsrum är öppet för alla och är inte exempelvis enbart för boende i huset. All viktig information gällande skyddsrum finns på MSB:s hemsida