Meny Stäng

Att renovera ett badrum och kök kräver stor noggrannhet. Läs noga igenom nedanstående information. Naturligtvis bör en fackman vara inkopplad under hela processen. Tala även gärna med någon som har erfarenhet av en badrumsreparation. Observera att vid ett stambyte rivs större delen av badrummet. Kontrollera därför med styrelsen när ett stambyte planeras innan ni påbörjar reparationen.

Renovering av badrum

 

Om ni har planer på att renovera badrummet är det en del saker ni bör tänka på innan ni börjar, och under själva byggtiden. Det är extra viktigt att ni iakttar försiktighet och följer rekommendationer om det är en golvbrunn eller liknande som ska flyttas.

Golvplattan är tunn i konstruktionen och det är av yttersta vikt att ni väljer en golvbrunn som är anpassad för det, eller att ni som alternativ höjer golvet genom ex. flytspackling för att kompensera att det inte går att bila ner den nya brunnen hela vägen. Det är lämpligt att fylla i eventuella håligheter med betong som ex. EPS-betong.

Om golvbrunnen bytes står föreningen för denna kostnad. Brunnen ersätts med max 6000 kr inkl. moms och arbete.

Arbetet skall utföras av fackman som innehar intyg för säker vatteninstallation.

Om ni ska flytta inkommande vatten, avlopp eller golvbrunn behöver ni ansöka skriftligt hos styrelsen med en skiss över era förändringar. Tänk på att inte påbörja arbetet innan ni har fått förändringarna skriftligen godkända. Detta är i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningens stadgar § 36
Bostadsrättsinnehavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar bekräftande
installationer avseende avlopp, värme, gas eller vatten, ventilation och anordning för
informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt §41.
De åtgärder bostadsrättsinnehavaren vidtar skall alltid utföras fackmässigt.

Föreningens stadgar § 41
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Vid eventuell skada kommer skadeorsaken och ansvarsfördelningen att utrdas och
regleras därefter.

Innan renovering

      ⇒ Kontrollera att er hemförsäkring täcker skador för tredje person.

      ⇒ Kontakta lägenhetsinnehavaren som bor under för att informera om arbete samt om vilken tid             eventuell bilning i golvet/taket kommer att ske.

      ⇒ Ta fotografier på taket i lägenheten under för att kunna styrka att där inte har blivit några
           eventuella skador.

      ⇒ Fastighetsskötaren skall kontaktas senast 24 timmar innan planerad vattenavstängning och                 senast dagen innan skall information delas ut till boende om avstängningen varar längre
           än 15 min.

      ⇒ Det är den boendes/entreprenörens  ansvar att lägga ut lappar.

Under och efter arbetet

      ⇒ Armeringsjärn i golvplatta får ej kapas.

      ⇒ Stöd upp tak i lägenheten under för att säkerställa hållfasthet samt att inga
           bitar av taket trillar ner.

      ⇒Om golvbrunnen bytes eller avloppsrör kapas av annan anledning måste Tubus komma och                   pensla skarven som blir mellan det relinade röret och det nya –
           detta måste göras innan golvet gjuts igen. Ni ansvarar för att det blir utfört men
           föreningen står för kostnaden.

Tubus når ni på nr 040-655 80 40. Tänk på att kontakta Tubus i god tid för att planera in arbetet. Till Tubus ska ni uppge ert lägenhets nr för att Tubus sedan ska kunna lämna det på fakturan till föreningen.

Nedan kan ni se bilder på hur det kan se ut när man renoverar badrummet samt bilar i golvet och vilka skador det kan bli på grund av den tunna bottenplattan.

badrum1badrum2

badrum3

Renovering av kök

I stora drag gäller samma regler som vid renovering av badrum. Planera arbetet noga för att undvika onödigt långa vattenavstängningar.

Nedanstående  punkter är viktiga att notera och följa noggrant.

För spisfläktar gäller speciella regler. Vanlig kolfilterfläkt får ej anslutas eftersom både ljud och matos går in i andras lägenheter samt att  fläktsystemet kommer i obalans. Istället måste det vara en kåpa som inte är motordriven och vars spjäll regleras av en timer.

Exempel på godkänd spiskåpa

Vid renoverering av kök i en 4-rums lägenhet finns en viktig detalj att ta hänsyn till.
Varm och kallvattenrören är gemensamma med grannens. Stänger ni av vattnet, även lokalt, stänger ni även av grannens vatten och flyttar ni rören måste ni se till att det finns kvar en anslutning för grannlägenheten. Detta är en viktig information till rörläggaren. Vi rekommenderar att ni kontaktar en rörläggare som har god kunskap om husen. Och självfallet måste ni ha en nära dialog med er granne.