Meny Stäng

Parkeringsinformation brf. Norrevång

Brf. Norrevång har drygt 100 p-platser uthyrda till lägenhetsägare.
Det finns dessutom 8 gästparkeringar för besökande.
Här kan ni informera er om gällande regler.

⇒  Parkeringsbevakningen hos brf Norrevång sköts av Securitas.

⇒  För att inte hindra utryckningsfordon och för att få allmän ordning på parkeringsplatserna och gården finns  det                regler för hur man får och inte får lov att parkera bilar och andra fordon på föreningens områden.

⇒  Parkering är endast tillåten inom markerade platser. Parkering framför garagen är inte tillåten.

⇒  På besöksparkeringarna får endast besökande till brf Norrevång parkera. Fordon registrerade i                                             närområdet får inte  parkeras på besöksparkeringarna. Detta gäller även boende med företagsbil. 
     När man parkerar på besöksparkeringarna får man parkera max 6 timmar och P-skiva måste användas.

⇒  Har man gäster som behöver parkera längre än 6 timmar kan man få ett förlängt parkeringstillstånd som                            gäller i upp till 3 dygn. För att få ett tillstånd kontaktar  man Monica W Borg, 070 34 06 257,                                                    mcaborg55@gmail.com eller Siv Hörnstedt, 070 67 09 280, siv.hornstedt@telia.com
      Observera att registreringsnummer på den bil som behöver tillståndet måste uppges och att vi inte  kan ge                        tillstånd bakåt i tiden om böter har utfärdats.

⇒  Parkering på innergården är endast tillåten för i och urlastning. Hantverkare som behöver parkera på                                    innergården  måste ha ett parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. Tillståndet erhålles av
      fastighetsskötaren, Monika W Borg eller Siv Hörnstedt.

⇒  Skulle någon parkera på er förhyrda plats eller framför ett garage så att ni inte kommer fram med er bil ska ni
      kontakta Securitas på telefon 0771-767000.

⇒  Har ni frågor angående parkeringsreglerna kontakta någon i föreningens styrelse.

⇒  Är ni intresserade av att hyra parkeringsplats eller garage                                                                                                                kontakta Annika Liljedahl på telefon 0768-844500.