Meny Stäng

Styrelsen utses på årsmötet som infaller på våren, till vilket det utgår en kallelse till medlemmarna. Ledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år i taget. Till alla styrelsemedlemmar utgår ett arvode.
Om du vill kontakta styrelsen kan du göra det genom något av kontaktmöjligheterna på Kontakta/Brf. Norrevång  eller skriva ett brev och lägga i föreningens brevlåda på Vångavägen 38, vilket är föreningens gemensamma adress.
Om du vill engagera dig i föreningen ska du kontakta någon i valberedningen. Föreningens, och därmed vårt boendes, existens bygger på olika typer av medlemsinsatser i de olika arbetslagen och de olika uppdragen som årsmötet och styrelsen beslutar om.

Styrelse 2021 - 2022

Sekreterare
Monica Wahlfrid Borg
0703-40 62 57
haedibo@hotmail.com

Vice sekreterare
Maria Svärd
0705-79 38 02
maria.svard@outlook.com

Viktiga funktioner - ej styrelsemedlemmar


Fastighetsskötare
Lisbeth ”Lisa” Magnusson
046 2108431

Jonny
Brandskyddsombud

Jonny Liljedahl
0768-55 51 80

Brandskyddskontrollant
Kjell Johansson
0731-09 39 19