Meny Stäng

Styrelsen utses på årsmötet som infaller på våren, till vilket det utgår en kallelse till medlemmarna. Ledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år i taget. Till alla styrelsemedlemmar utgår ett arvode.
Om du vill kontakta styrelsen kan du göra det genom något av kontaktmöjligheterna på Kontakta/Brf. Norrevång  eller skriva ett brev och lägga i föreningens brevlåda på Vångavägen 38, vilket är föreningens gemensamma adress.
Om du vill engagera dig i föreningen ska du kontakta någon i valberedningen. Föreningens, och därmed vårt boendes, välmående bygger på olika typer av medlemsinsatser i de olika arbetslagen och de olika uppdragen som årsmötet och styrelsen beslutar om.

Styrelse 2023 - 2024

Sekreterare
Monica Wahlfrid Borg
0703-40 62 57
mcaborg55@gmail.com

Vice sekreterare
Maria Svärd
0705-79 38 02
maria.svard@outlook.com

Viktiga funktioner - ej styrelsemedlemmar

Om oss | OUTLET CARS

HSB Fastighetsförvaltare
Anna Harlenbäck
046-2108553
anna.harlenback@hsb.se

 


Fastighetsskötare
Lisbeth ”Lisa” Magnusson
Felanmälan 046 2108500

Jonny
Brandskyddsombud

Jonny Liljedahl
0768-55 51 80

Brandskyddskontrollant
Kjell Johansson
0731-09 39 19


Valberedning, ordf.
Kjell Johansson
0731-09 39 19

Valberedning
Carl-Bertil Cervin
0730-32 27 60