Meny Stäng

INFORMATIONSTRÄFF OCH EXTRA STÄMMA

 

Den 26 November hölls en informationsträff där HSB och den tilltänkta entreprenören

NIMAB berättade om de kommande tänkta underhållsarbetena på tak,

fönsterbyte och fasad som är planerade starta i början av nästa på år.

Vissa av jobben kräver ett stämmobeslut varför en extra stämma är utlyst 

till den 11 December att hållas på Karidal kl. 18.30.

Alla som är boende och har rösträtt. Tag chansen att påverka Ert boende